Od 4 marca do 31 października godziny otwarcia: BIURO: poniedziałek – piątek 07:00 – 17:00; sobota 08:00 – 13:00 | MAGAZYN: poniedziałek – piątek 07:00 – 16:00 ; sobota 08:00-13:00

Polityka prywatności

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez serwis internetowy www.kunik.com.pl (dalej Serwis).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
 2. Kunik-co sp. z o.o Tartaczna 9 84-200 Wejherowo
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@kunik.com.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Jak skontaktować się z Administratorem?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez e-mail biuro@kunik.com.pl

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. Informacje uzyskujemy poprzez wypełnienie przez Państwa formularza, poprzez kontakt z nami za pomocą danych ujawnionych w Serwisie lub poprzez pliki cookies.

Jaki jest zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu?

 1. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą Serwisu lub danych kontaktowych podanych w Serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz informacje dotyczące Państwa stanowiska.
 2. W przypadku zapisu na szkolenie organizowane przez Administratora, Administrator przetwarza dane podane w formularzu, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej, Administrator przetwarza w tym celu adres e-mail.
 4. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

Jaki jest zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu?

 1. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą Serwisu lub danych kontaktowych podanych w Serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz informacje dotyczące Państwa stanowiska.
 2. W przypadku zapisu na szkolenie organizowane przez Administratora, Administrator przetwarza dane podane w formularzu, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej, Administrator przetwarza w tym celu adres e-mail.
 4. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

 1. Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała z Administratorem kontakt
 2. Wykonanie oferty oraz odpowiedzi na zapytania z formularza kontaktowego.
 3. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami
 4. Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, realizacji obowiązków związanych z prawami konsumenta, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą
 5. Prowadzenie działań marketingowych wobec osób, które zgodziły się na otrzymywanie informacji o ofercie Administratora za pomocą poczty elektronicznej
 6. Przeprowadzanie badań satysfakcji Użytkowników i Uczestników
 7. Zbieranie informacji o statystykach oraz ruchu w Serwisie

Czy dane osobowe są profilowane?

Nie, nie profilujemy Państwa danych osobowych.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (w szczególności wykładowcy, dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, firmy księgowe, firmy doradcze, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać spoczywające na nich zadania. Dane mogą zostać udostępnione także: firmom kurierskim lub podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przez jaki czas przetwarzane będą Państwa dane osobowe?

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Nie, podają Państwo dane dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do:
– korzystania z Serwisu,
– zarejestrowania się i uczestnictwie w szkoleniu organizowanym przez Administratora,
– odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie,
– wysłania zamówionej przez Państwa informacji handlowej.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie danych lub odbywa się na podstawie zgody),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Serwis korzysta z tzw. plików cookies, które przetwarzają dla celów statystycznych Państwa dane osobowe. Serwis korzysta z plików cookies oferowanych przez usługę Google Analitycs firmy Google.

Użyte definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podstawa prawna

prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami, gdy zwrócą się oni do niego o informację na temat usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest prowadzenie działań marketingowych wobec osób tym zainteresowanych, w drodze przekazywania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest posiadanie informacji statystycznych pomagających prowadzić i rozwijać biznes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Promocja!

ZOYA Płyta ceramiczna "Foresta" kolor beige

Centrum Kamienia i Kostki brukowej Kunik Wejherowo|Polityka prywatności

Cena netto: 97,56zł/m2
Cena brutto: 120,00zł/m2

O szczegóły i dostępność zapytaj sprzedawcę.

ZOYA Płyta ceramiczna "Town" kolor Pure Gray

Centrum Kamienia i Kostki brukowej Kunik Wejherowo|Polityka prywatności

Cena netto: 100,81/m2
Cena brutto: 124,00/m2

O szczegóły i dostępność zapytaj sprzedawcę.

ZOYA Płyta ceramiczna "Town" kolor Antracite

Centrum Kamienia i Kostki brukowej Kunik Wejherowo|Polityka prywatności

Cena netto: 100,81/m2
Cena brutto: 124,00/m2

O szczegóły i dostępność zapytaj sprzedawcę.